Местоположение

ПРОБЛЕНД ПРО ООД
бул.Ришки проход 45
9700 гр. Шумен, България, п.к. 1040
Търговски отдел:
Антоанета - 0886 07 44 72 е-mail: sales@problend.biz
Ива - 0887 88 36 13 е-mail: iva@problend.biz
Отдел продажби:
Гюрсел - 0886 07 44 61 е-mail: trade@problend.biz
Жени - 0888 80 62 64 е-mail: jeni@problend.biz
Отдел счетоводство:
Жана - 0887 37 44 30 е-mail: jana@problend.biz
e-mail: office@problend.biz